Concepten en cross-branding in de Nederlandse TiFa

concepten-en-cross-branding-in-de-nederlandse-tifa.jpg

Datum: 21-12-2017

Part 2 van ‘Cross-branding van KOMO-gecertificeerde verfsystemen, weet jij hoe het zit?’

Zoals ik in mijn vorige blog heb uitgelegd wordt het combineren (cross) van KOMO-gecertificeerde verfsystemen van verschillende gecertificeerde verffabrikanten (branding), “Cross-Branding” genoemd. 
Als voorbeeld heb ik de vorige keer het op kleur brengen van elders gegronde glaslatten genoemd, maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden. Het is namelijk ook mogelijk om met de juiste onderbouwing systemen van concept I op te waarderen naar concept II of zelfs concept III.

“Praktijkvoorbeelden spreken vaak meer tot de verbeelding dan gortdroge normteksten ….”

Ik zal eerst de verschillende concepten die we in de Nederlandse timmerfabriek (TiFa) kennen toelichten.

Concepten Nederlandse TiFa, welke zijn er ook al weer?

In Nederland kennen we verschillende opleveringsconcepten voor geveltimmerwerk, te weten concept I, II, III en inmiddels ook concept IV.

Concept I, traditioneel:
Onder concept I wordt voornamelijk het traditionele proces verstaan:

Een gevelelement, voorzien van een grondlaksysteem, dat inclusief verwerkingsvoorschriften aan de afnemer wordt geleverd.

In het verwerkingsvoorschrift moet je zaken opnemen als:

  • opslag/bescherming van het element op de bouwplaats;
  • plaatsing van het gevelelement;
  • eventuele voorschriften voor beglazing;
  • afwerking van het schilderwerk (binnen 6 maanden) en
  • een onderhoudsadvies.

De prijs van een element geleverd onder concept I is vaak lager dan de prijs voor hetzelfde element onder concept II, III of IV.

  • er mag namelijk een andere kwaliteit industriële verf gebruikt worden,
  • het geleverde gevelelement moet - binnen 6 maanden - op de bouwplaats nog in minimaal 2 lagen afgelakt worden door de klant;
  • en de verantwoordelijkheid van het plaatsen en het onderhoud liggen niet bij de TiFa.

Concept II, bouwfase bestendig:
Het grote verschil tussen gevelelementen geleverd onder concept II en concept I zit ‘m in het verfsysteem dat in de TiFa wordt gebruikt en daarmee de afwerking die noodzakelijk is op de bouw. Een gevelelement dat onder concept II wordt geleverd, is namelijk voorzien van een voorlaksysteem en wordt inclusief verwerkingsvoorschriften aan de afnemer geleverd.

In het verwerkingsvoorschrift moeten dezelfde zaken worden opgenomen als voor concept I. Echter dient het aflakken van het geveltimmerwerk binnen 18 maanden te worden uitgevoerd in plaats van binnen 6 maanden en met slechts 1 laag in plaats van 2 lagen.

Het grootste verschil tussen concept I en concept II zitten ‘m dus vooral in de noodzakelijke afwerking in de bouwfase. Omdat het industrieel aangebrachte verfsysteem robuuster is dan de systemen gebruikt in concept I is de periode waarbinnen het geveltimmerwerk afgewerkt moet worden langer dan bij concept I.

De verantwoordelijkheid voor het plaatsen en het onderhoud liggen doorgaans net als bij concept I niet bij de TiFa.

Concept III, Industrieel eindproduct:
Wanneer een gevelelement onder concept III wordt geleverd, praten we over een compleet beglaasd, afgemonteerd eindproduct, voorzien van een aflaksysteem dat door of onder verantwoordelijkheid van de TiFa in de bouw geplaatst wordt. Dit geveltimmerwerk wordt opgeleverd met enkel een onderhoudsvoorschrift.

Het grote verschil van concept III ten opzicht van concept II is dat er wederom een ander verfsysteem wordt toegepast, waarmee het gevelelement (afhankelijk van de kleur) tot wel 6 jaar ‘onderhoudsvrij’ is. Daarbij gebeurt het plaatsen ook nog eens onder verantwoording van de TiFa, waarmee de TiFa zijn klanten ontzorgd.

Concept IV, Totaal plan:
Over concept IV wordt gesproken bij een compleet beglaasd en afgemonteerd eindproduct dat is voorzien van een aflaksysteem en door of onder verantwoordelijkheid van de TiFa is geplaatst. Het onderscheid tussen concept IV en concept III, is dat er ook een prestatiecontract wordt afgesloten, waarin bijvoorbeeld het onderhoud van het geveltimmerwerk is geregeld.

Dit alles gebeurt onder verantwoordelijkheid van de TiFa, waarmee dus niet alleen de directe relatie van de TiFa wordt ontzorgd, maar ook de eindgebruiker.

Praktijkvoorbeeld Cross-Branding met verschillende concepten

Oké, aangezien praktijkvoorbeelden vaak meer tot de verbeelding spreken dan ‘gortdroge norm teksten’, hieronder een aantal voorbeelden van cross-branding in de verschillende concepten.

Het praktijkvoorbeeld:
Een timmerfabrikant koopt gegronde glaslatten in (uiteraard voorzien van een KOMO-certificaat) die voorzien zijn van een verfsysteem van verfproducent X. Dit verfsysteem voldoet aan de eisen zoals vermeld in de BRL 0814 (Filmvormende coatings voor toepassing op hout). Hierdoor kan de leverancier van de glaslatten onder concept I gegronde glaslatten leveren.

Nu heeft de timmerfabrikant een opdracht gekregen om beglaasde kozijnen te leveren in concept III. Hij moet dus het verfsysteem op zijn glaslatten opwaarderen van concept I naar concept III.

Situatie I:
Indien het grondverfsysteem (concept I) - gebruikt door de leverancier van de glaslatten - onderdeel uitmaakt van een KOMO-gecertificeerd aflaksysteem van verfproducent X hoeft de timmerfabrikant alleen de hechting te controleren na het kritische droogtraject.

In dit geval dient verfproducent X dus zowel een KOMO-certificaat te hebben voor grondverfsystemen (BRL 0814) als voor aflaksystemen (BRL 0817).

Situatie II:
De leverancier van de glaslatten gebruikt een grondverfsysteem (concept I) van verfproducent X, maar de timmerfabrikant gebruikt KOMO-gecertificeerde verf van verfproducent Y.

In deze situatie dient de timmerfabrikant volgens de procedure zoals omschreven in SKH-Publicatie 06-03 aan te tonen dat de hechting tussen de twee verfsystemen goed is. Dit kan helaas niet eenvoudig door zelf intern een testje te doen.
Hiervoor zullen er op locatie A (verfapplicatie glaslatten) proefstukken geappliceerd moeten worden met de verf van verfproducent X. Deze proefstukken worden vervolgens na droging op locatie B (timmerfabrikant) voorzien van het verfsysteem van verfproducent Y. Na het kritische droogtraject geldend bij de timmerfabrikant (locatie B) worden vervolgens de eigenschappen van het verfsysteem (o.a. wateropname en hechting) gecontroleerd. De testen moeten uitgevoerd worden door een onafhankelijk laboratorium.

Situatie III:
In deze situatie zijn de glaslatten uit het voorbeeld niet voorzien van een concept I grondverfsysteem, maar van een concept II voorlaksysteem.

De leverancier van de glaslatten gebruikt een voorlaksysteem van verfproducent X en de timmerfabrikant gebruikt een aflaksysteem van verfproducent Y. Omdat de eisen voor de laboratoriumtesten voor een voorlak- en aflak-systeem gelijk zijn, dient in dit geval alleen de hechting van de twee systemen gecontroleerd te worden. Voldoet die aan de eisen dan kan het vertrouwen uitgesproken worden dat het systeem zal voldoen aan de eisen voor een aflaksysteem.

De hechting mag de timmerfabrikant zelf controleren, echter dient de frequentie hoger te zijn dan de standaard controle voor de hechting, zoals omschreven in SKH-Publicatie 98-04. Door de batch tot batch variatie tussen de verschillende verven, dient de hechting wekelijks door de timmerfabrikant gecontroleerd te worden.

Dus…

Afhankelijk van de situatie kunnen - door middel van een eenvoudige interne controle, of bij complexere combinaties door wat uitgebreider onafhankelijk onderzoek - verschillende verfsystemen onder KOMO gecombineerd worden.

Door deze controles uit te voeren krijg je meer grip op je productieproces en kun je aanzienlijke schades voorkomen! We kennen namelijk allemaal de projecten die kort na oplevering opnieuw overschilderd moesten worden, omdat de hechting tussen verschillende lagen niet goed bleek te zijn…

Hoe de hechting van verf op hout bepaald wordt kan je trouwens terugvinden in de SKH-Publicatie 05-01 “Bepaling van de hechting van verf op hout”.

Wil je meer informatie over cross-branding, laat dan een berichtje achter, lees mijn vorige blog van 23 november en bekijk de verschillende publicaties op de website van SKH.

Voor vragen kan je natuurlijk ook altijd contact met mij opnemen.

Deel dit artikel op LinkedIn: