BRL 0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen

Datum: 01-06-2021

Conform het SKH Reglement is met ingang van1 junii 2021 de " BRL 0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen" ter kritiek gepubliceerd.

De kritiekperiode loopt tot en met 13 juli 2021.

Voor de efficiënte verwerking van de kritiek verzoeken wij u uw kritiek in het te downloaden formulier weer te geven en te mailen naar kritiek_brl@skh.nl

De ingekomen kritiek zal worden verwerkt en voorgelegd worden aan het College van Deskundigen SKH. Het College zal vervolgens de BRL vaststellen.

U kunt de BRL hier downloaden.

Downloaden commentaarformulier

Deel dit artikel op LinkedIn: