Bent u zich bewust van het gevaar van een explosie door houtstof?

houtstof.jpg
brand-na-explosie.png

Datum: 25-01-2018

“Ik heb geen  explosiegevaar en gevaarlijke stoffen binnen mijn bedrijf hoor!...”

Dat is precies wat veel houtbewerkers denken wanneer het over explosiegevaar gaat. Blijkbaar denken houtbewerkers dan toch eerder aan verf en lak, als ze aan gevaarlijke stoffen denken. Maar juist ook houtstof kan explosie gevaarlijk zijn! Hebben jullie machinale houtbewerkingsmachines binnen het bedrijf staan en ligt er bij jullie wel eens houtstof op de vloer…? Vast wel! Lees daarom nu toch maar verder dan…

Als het gaat om veiligheid denken bedrijven vaak dat ze alles wel aardig voor elkaar hebben en dat het allemaal wel goed geregeld is. Dat lijkt vaak ook zo, maar in de praktijk blijkt dat bedrijven zich toch nog niet altijd voldoende bewust zijn van alle mogelijke gevaren en risico’s binnen het bedrijf.

Een goed Arbobeleid draagt bij aan een beter en veilig  werkklimaat

Om een goed Arbobeleid te kunnen realiseren is het belangrijk dat een werkgever inzicht heeft in de risico’s die zich in het bedrijf of instelling voordoen. Om inzicht te krijgen in risico’s en ongevallen te voorkomen moet elk bedrijf met personeel daarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opstellen.

Personeel in de houtbranche wordt blootgesteld aan diverse gevaren. Denk hierbij aan geluid, machine-onveiligheid, fysieke belasting en houtstof. Maar vooral ook het gevaar van stofexplosies kan aanwezig zijn, doordat er binnen een bedrijf wellicht onvoldoende schoongemaakt wordt of doordat de aanwezige installaties onbewust onveilig zijn, en dus in principe niet aan de wettelijke eisen voldoen.

Dat overkomt ons toch niet?!

Explosies kunnen vergaande gevolgen hebben voor personeel en bedrijf. Je gaat er waarschijnlijk vanuit dat dit jullie bedrijf toch niet zal overkomen. Maar er zijn helaas genoeg voorbeelden van bedrijven die daar net zo over dachten…

Dus wat doe je?

Blijf je afwachten totdat het mogelijk toch een keertje fout gaat met alle gevolgen van dien?

Of neem je nu maatregelen om eventuele explosiegevaren binnen het bedrijf in kaart te brengen zodat je de risico’s zoveel als mogelijk kunt beperken. Met een Explosie-Veiligheids-Document (EVD) en het daaruit volgend Plan van Aanpak (PvA) kun je aantonen dat jij en je medewerkers op een bewuste manier omgaan met het risico van explosiegevaar!

Het EVD is wettelijk verplicht

Elk bedrijf in de houtbranche dat personeel in dienst heeft (of heeft ingehuurd) dient te voldoen aan de Arbowet. De Arbowet verplicht een werkgever binnen de houtbranche om een Explosie-Veiligheids-Document (EVD) op te stellen wanneer er hout wordt bewerkt. En dat zou je zelf ook moeten willen…

Met een EVD breng je eventuele explosiegevaren in kaart en geef je aan waar er binnen het bedrijf risico’s aanwezig zijn en welke technische en/of organisatorische maatregelen je hebt genomen om deze risico’s op te heffen of te reduceren tot acceptabele restrisico’s. Bovendien kunnen ongelukken en eventuele discussies met de inspectie SZW (vroegere Arbeidsinspectie) en/of verzekeringsmaatschappijen worden voorkómen. Net als mogelijke torenhoge kosten in de nabije toekomst…Met een EVD lever je een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van je medewerkers, jezelf en die van de onderneming.

Inspectie SZW controleert houtverwerkers. Heb jij dus alles  goed geregeld wanneer de Inspectie SZW jouw bedrijf komt controleren op  Explosieveiligheid?

Bij inspectie SWZ loopt momenteel een programma ‘Gevaarlijke Stoffen’. In dat inspectieprogramma is er speciale aandacht voor brand- en explosiegevaar bij bedrijven en dus ook bij houtverwerkende bedrijven. Het niet in bezit zijn van een adequaat EVD en bijbehorend Plan van Aanpak wordt beschouwd als een overtreding en kan tijdens een inspectie nare gevolgen voor je hebben.

Je hebt weinig tijd maar wil wel graag in het bezit  komen van een EVD

Het opstellen van zo’n Explosie-Veiligheids-Document (EVD) kost aardig wat tijd en ik begrijp dat niet iedereen thuis is in deze (soms ingewikkelde) materie of dat bedrijven simpelweg door tijdgebrek geen mogelijkheid zien om zelf dit vereiste EVD op te stellen.

Grijp daarom nu deze kans en laat jouw EVD opstellen  door één van onze deskundige adviseurs. Bespaar jezelf tijd en kosten en kom op  28 of 29 maart 2018 naar één van de EVD-dagen bij SKH in Wageningen. Zo kom je  snel, gemakkelijk en op een betaalbare manier aan het vereiste EVD! 

Met drie eerdere succesvolle edities van de EVD-dagen hebben wij inmiddels ruim 100 bedrijven geholpen met het opstellen van hun EVD. Het mooie van de EVD-dagen is dat je je eigen bedrijfssituatie kunt ‘meebrengen’ en dat het dáár dan over gaat. Geen fictieve situaties, maar praktijkgericht advies en goede raad specifiek voor jou. Precies op maat. Daar heb je wat aan!

Wil je weten wat je precies kunt verwachten tijdens de  EVD-dag en wat de kosten zijn? Check dan onze website WWW.SKH.NL

Aanmelden kan heel eenvoudig via het aanmeldingsformulier op onze website. 
LET OP! Aanmelden kan nog tot uiterlijk 1 maart en er zijn nog maar een beperkt aantal plekken beschikbaar! Graag tot ziens!

Deel dit artikel op LinkedIn: