Geen tijd voor het opstellen van uw verplichte EVD? Grijp dan nu deze kans en meldt u aan voor de derde editie van de EVD-dagen (Explosie-Veiligheids-Document) op 11 en 12 oktober bij SKH

Met twee succesvolle edities van de EVD-Praktijkdagen hebben wij inmiddels ruim 60 bedrijven geholpen met het invullen van hun verplichte Explosie-Veiligheids-Document (EVD). Wij begrijpen dat niet iedereen thuis is in deze (soms ingewikkelde) materie. Of dat bedrijven simpelweg door tijdgebrek of door andere prioriteiten geen mogelijkheid zien om dit vereiste Explosie-Veiligheids-Document (EVD) op te stellen. Daarom willen wij u hier graag hulp bij bieden en kan een deskundig adviseur samen met u dit document voor u invullen. Om ook u te kunnen helpen bij het opstellen van uw EVD organiseren SKH en FLS in samenwerking met Qex-certificaathouders op 11 en 12 oktober a.s. opnieuw de EVD-dagen. Tijdens de EVD-dag vult een deskundig adviseur samen met u het EVD voor u in. Met een EVD brengt u eventuele explosiegevaren in kaart. Bovendien kunnen ongelukken en eventuele discussie met de inspectie SZW en/of verzekeringsmaatschappijen worden voorkómen. Evenals mogelijke torenhoge kosten in de nabije toekomst.

17 juli 2017

Lees meer

BRL 0605 ter kritiek

Conform het SKH Reglement is met ingang van 21 juni 2017 een herziene versie van de BRL 0605 Gemodificeerd hout ter kritiek gepubliceerd. De kritiekperiode loopt tot en met 1 september 2017.Voor de efficiënte verwerking van de kritiek verzoeken wij u uw kritiek in het te downloaden formulier  weer te geven en te mailen naar mail@skh.nl of b.holleboom@skh.nl.De ingekomen kritiek zal worden verwerkt en voorgelegd worden aan het College van Deskundigen SKH. Het College zal vervolgens de BRL vaststellen.

21 juni 2017

Lees meer

Aardbevingsbestendig Bouwen in Hout

Dat houtbouw de bouwwijze is voor het aardbevingsgebied wordt inmiddels breed gedragen. Waarmee dien je te rekenen indien je houtskeletbouw gaat realiseren in het aardbevingsgebied in Groningen? SKH introduceert voor de constructeurs onder ons de publicatie 'Het gedrag van houtconstructies en houtskeletbouw bij aardbevingen'. SKH ondersteunt hiermee haar KOMO certificaathouders Houtskeletbouw en geeft constructeurs in het algemeen de handreiking hoe om te gaan met berekeningen in het Groningerveld. Download hier de SKH-Publicatie 17-01 'Het gedrag van houtconstructies en houtskeletbouw bij aardbevingen'.

12 juni 2017

Lees meer

SKH-Protocol 2902-1 'Wisselende oriëntatie lijmvoegen geoptimaliseerd hout'

Producenten van geoptimaliseerd hout (ook wel gelamineerd hout genoemd) zijn steeds meer op zoek naar de mogelijkheden van een efficiënter gebruik van hout. Daarbij wordt er door de producenten ook gekeken naar een gecombineerde opbouw waarbij het hout zowel in verticale als horizontale richting is verlijmd. De mogelijkheid van een gecombineerde opbouw bij geoptimaliseerd hout is jaren geleden al mogelijk gemaakt in de BRL 2902 en er zijn ook al varianten toegelaten, maar de eisen die in dit verband gesteld worden aan het geoptimaliseerde hout zijn voor de producent soms nog onduidelijk.

12 juni 2017

Lees meer

SKH geeft CE certificaten uit voor Houtconstructies - Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout

SKH is nu ook genotificeerd om CE certificaten uit te geven voor Houtconstructies - Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout o.b.v. EN 14080:2013. Heko Spanten Ede B.V. is het eerste bedrijf in Nederland dat dit CE certificaat heeft mogen ontvangen.Gelijmde gelamineerde constructies gemaakt van naaldhout moeten in Europa voldoen aan de prestatie-eisen zoals opgesteld in EN 14080 en zijn CE plichtig. Massief gelijmde constructies, maar ook gevingerlast en blok verlijmde constructies zoals toegepast in gebouwen en bruggen dienen te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld in EN 14080 wanneer deze gemaakt zijn van naaldhout of populieren.

12 juni 2017

Lees meer

'Private kwaliteitsborging in de bouw leidt tot meer klantvriendelijkheid en snellere processen'

In elk geval in Engeland, zo concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Ook in Duitsland, Ierland en Noorwegen zijn de ervaringen met private kwaliteitsborgers positief. Het EIB schrijft dat in de studie ‘Internationale vergelijking kwaliteitsborging: Praktijkervaringen en beleidsimplicaties voor het voorgenomen Nederlandse stelsel’. En: Henk Klein Poelhuis (AFNL) pleit voor snelle invoering Wkb.

29 mei 2017

Lees meer