Nieuwe BRL 1330 voor verlijming van (steen)strips

Strips van verschillende materialen die op een gevel aangebracht worden, moeten probleemloos gedurende de levensduur van een gebouw blijven zitten. Het is dus van groot belang dat de lijm die hiervoor gebruikt wordt van uitstekende kwaliteit is. Maar dit alleen zegt nog niet voldoende.

 

Lees verder onder de afbeelding
verlijming-steenstrips-2

Een goed product alleen biedt geen enkele garantie als dit niet voor de juiste toepassing wordt gebruikt, of wanneer verwerkingsvoorschriften niet gevolgd worden.

De juiste manier van verwerken van een lijm is een voorwaarde voor het leveren van kwaliteit. Om de totale kwaliteit van product en toepassing ervan te kunnen waarborgen, werken SKH en SKG-IKOB Certificatie samen met verschillende marktpartijen aan de ontwikkeling van de BRL’en (Beoordelingsrichtlijnen) 1330. Deze kijkt niet alleen naar de kwaliteit van de lijm, maar controleert deze dus ook in zijn toepassing.

De nieuwe BRL bestaat uit vier delen:

  • BRL 1330-01 stelt eisen aan cementgebonden verlijming van (steen)strips;
  • BRL 1330-02 stelt eisen aan elastische verlijming van (steen)strips;
  • BRL 1330-03 geeft richtlijnen aan voor fabrieksmatig aanbrengen van (steen)strips;
  • BRL 1330-04 beschrijft richtlijnen voor op de bouwplaats aanbrengen van (steen)strips.

Beproeving materialen

Op basis van deze nieuwe BRL kan bepaald worden of een combinatie ‘lijm – (steen)strip – ondergrond’ geschikt is om een gevel te realiseren die gedurende de levensduur van het gebouw intact zal blijven. Hiervoor voert SHR diverse beproevingen uit om te onderzoeken of een bepaalde combinatie van ‘lijm – (steen)strip – ondergrond’ geschikt is. Hiervoor worden monsters van materialen meegenomen naar het laboratorium. Alleen op beproefde materialen, die voldoen aan de eisen uit de BRL kan het product toegepast worden. Bij een positief oordeel ontvangt de fabrikant een KOMO® productcertificaat.

Controle van de toepassing in de praktijk

Het gehele proces van verwerken van de lijmen wordt tevens gecontroleerd. Zoals aangegeven kunnen er nog zulke goede producten gebruikt worden, als de toepassing onjuist is, wordt nog steeds een waardeloos eindproduct gerealiseerd. Een controleur van SKH controleert tijdens de verwerking of de verwerkingsvoorschriften worden gevolgd. Zo zal er gecontroleerd worden op de juiste applicatie condities, denk hierbij aan temperatuur en RV, maar ook of de geldende opentijd etc. wordt gevolgd. Daarnaast zal de SKH controleur controleren of de producent de juiste kwaliteitscontroles uitvoert om te garanderen dat het geleverde element voldoet aan de eisen uit de BRL. Het totale proces wordt dus gecontroleerd!

Bij een positieve beoordeling door SKH ontvangt de verwerker een KOMO® procescertificaat. Hiermee laat een verwerker zien dat alle materialen op de juiste manier zijn verwerkt en dat dit is gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Misvatting

Een misvatting in de markt is dat CE-markering voldoende is om zeker te zijn van kwaliteit. CE zegt echter uitsluitend iets over een aantal eigenschappen van een product, maar het zegt helemaal niets over hoe een product toegepast wordt. Als men bijvoorbeeld een kwalitatief goede lijm toepast op een niet geschikte ondergrond is dat vragen om problemen. Kwaliteit wordt dus niet alleen bepaald door de producteigenschappen, maar ook hoe en op welk materiaal het toegepast wordt. Door te werken met een gecertificeerd product en een gecertificeerd proces conform de nieuwe BRL 1330 sluit men risico’s die het aanbrengen van (steen)strips op een gevel met zich meebrengt uit. Uiteindelijk zijn alle partijen erbij gebaat dat er (steen)strips op gevels bevestigd worden waarvan de hechting gegarandeerd wordt. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Over SKH

SKH levert het totale certificeringspakket voor de bouw in één efficiënt traject, zowel KOMO-certificering als Bouwen aan MVO, ISO 9001-, VCA- en milieucertificering (ISO 14001), maar ook FSC, PEFC en STIP certificering. Meer informatie over SKH vindt u op www.skh.nl.