Nieuwe BRL 0905-1 “Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen”

Met deze BRL beantwoordt SKH de behoefte aan zekerheid omtrent de kwaliteit van het bouwwerk. SKH beoordeelt eenmalig het betreffende (basis) ontwerp. Indien dit voldoet kan het KOMO® attest worden uitgereikt. Bij oplevering vindt een controle van het bouwwerk plaats, die onder andere uit een blowerdoortest en infraroodfoto’s bestaat.

Voldoet het bouwwerk aan de in de richtlijn BRL 0905-1 vastgelegde criteria, dan kan hierna een traject gestart worden om tot een KOMO® attest-met-productcertificaat te komen. Vervolgens is sprake van periodieke monitoring en inspecties door SKH.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Remko van Galen, tel. 0317-45 34 25.