Heeft u alles goed geregeld wanneer de Inspectie SZW (vroegere Arbeidsinspectie) uw bedrijf komt controleren op Explosieveiligheid?

“Ik heb geen explosiegevaar en gevaarlijke stoffen binnen mijn bedrijf hoor!…”

Lees verder onder de afbeelding
explosie

Dat is wat veel houtbewerkers denken wanneer het over explosiegevaar gaat. Schijnbaar denken houtbewerkers dan toch eerder aan verf en lak, als ze aan gevaarlijke stoffen denken. Maar juist ook houtstof kan explosie gevaarlijk zijn! Hebben jullie wel eens houtstof op de werkvloer liggen…? Lees dan nu verder…

Als het gaat om veiligheid denken bedrijven vaak dat ze alles wel aardig voor elkaar hebben en dat het allemaal wel goed geregeld is. Dat is ook zo, maar in de praktijk blijkt vaak dat bedrijven zich nog niet voldoende bewust zijn van alle mogelijke gevaren en risico’s binnen het bedrijf.

Een goed Arbobeleid draagt bij aan een beter en veilig werkklimaat

Om een goed Arbobeleid te kunnen realiseren is het belangrijk dat een werkgever inzicht heeft in de risico’s die zich in het bedrijf of instelling voordoen. Om inzicht te krijgen in risico’s en ongevallen te voorkomen moet elk bedrijf met personeel daarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opstellen. Personeel in de houtbranche kan worden blootgesteld aan diverse gevaren. Denk daarbij aan geluid, machine-onveiligheid, fysieke belasting en houtstof. Maar vooral ook het gevaar van stofexplosies kan aanwezig zijn doordat er binnen een bedrijf wellicht onvoldoende schoongemaakt wordt of doordat de aanwezige installaties onbewust onveilig zijn, en dus in principe niet aan de wettelijke eisen voldoen.

Dat overkomt ons toch niet?!

Explosies kunnen vergaande gevolgen hebben voor personeel en bedrijf. Je gaat er waarschijnlijk vanuit dat dit jullie bedrijf toch niet zal overkomen. Maar er zijn helaas genoeg voorbeelden van bedrijven die daar net zo over dachten. Dus wat doe je? Blijf je afwachten totdat het mogelijk toch een keertje fout gaat met alle gevolgen van dien? Of neem je nu maatregelen om eventuele explosiegevaren binnen het bedrijf in kaart te brengen zodat je de risico’s zoveel als mogelijk kunt beperken? Met een Explosie-Veiligheids-Document (EVD) en het daaruit volgend Plan van Aanpak (PvA) kun je aantonen dat jij en je medewerkers op een bewuste manier omgaan met het risico van explosiegevaar!

Het EVD is wettelijk verplicht

Elk bedrijf in de houtbranche dat personeel in dienst heeft (of heeft ingehuurd) dient te voldoen aan de Arbowet. De Arbowet verplicht een werkgever binnen de houtbranche om een Explosie-Veiligheids-Document (EVD) op te stellen wanneer er hout wordt bewerkt. Met een EVD breng je eventuele explosiegevaren in kaart en geef je aan waar er binnen het bedrijf risico’s aanwezig zijn en welke technische en/of organisatorische maatregelen je hebt genomen deze risico’s op te heffen of te reduceren tot acceptabele restrisico’s. Bovendien kunnen ongelukken en eventuele discussies met de inspectie SZW (vroegere Arbeidsinspectie) en/of verzekeringsmaatschappijen worden voorkómen. Evenals mogelijke torenhoge kosten in de nabije toekomst…Met een EVD lever je een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van je medewerkers, jezelf en die van de onderneming.

Inspectie SZW controleert houtverwerkers. Heb jij alles goed geregeld wanneer de Inspectie SZW jouw bedrijf komt controleren op Explosieveiligheid?

Bij inspectie SWZ loopt momenteel een programma ‘Gevaarlijke Stoffen’. In dat inspectieprogramma is er speciale aandacht voor brand- en explosiegevaar bij bedrijven en dus ook bij houtverwerkende bedrijven. Het niet voorhanden hebben van een adequaat EVD en bijbehorend Plan van Aanpak wordt beschouwd als een overtreding en kan tijdens een inspectie nare gevolgen hebben.

Je hebt weinig tijd maar wil wel graag in het bezit komen van een EVD

Het opstellen van zo’n Explosie-Veiligheids-Document (EVD) kost aardig wat tijd en wij begrijpen dat niet iedereen thuis is in deze (soms ingewikkelde) materie of dat bedrijven simpelweg door tijdgebrek geen mogelijkheid zien om zelf dit vereiste EVD op te stellen.

Grijp daarom nu deze kans en laat jouw EVD opstellen door één van de deskundige adviseurs. Bespaar jezelf tijd en kosten en kom op 28 of 29 maart 2018 naar één van de EVD-dagen bij SKH in Wageningen. Zo kom je snel, gemakkelijk en op een betaalbare manier aan het vereiste EVD!

Met drie eerdere succesvolle edities van de EVD-dagen hebben wij inmiddels ruim 100 bedrijven geholpen met het opstellen van hun EVD. Het mooie van de EVD-dagen is dat je je eigen bedrijfssituatie kunt ‘meebrengen’ en dat het dáár dan over gaat. Geen fictieve situaties, maar praktijkgericht advies en goede raad. Precies op maat. Daar heb je wat aan!