Eerste editie EVD Praktijkdagen groot succes (Explosie Veiligheids Document)! Nieuwe EVD dagen in mei 2017!

Explosiegevaar houtstof… bezoek de EVD Praktijkdagen in mei 2017

Ieder bedrijf waarin houtstof voorkomt, is wettelijk verplicht een actueel Explosie VeiligheidsDocument (EVD) te hebben. Daarom zijn er, na het grote succes van 2016, opnieuw speciale EVD-dagen in mei 2017. Lees hier waarom de EVD Praktijkdagen in november zo succesvol verliepen en waarom u een geactualiseerd EVD écht nodig heeft.

Eerste editie EVD Praktijkdagen groot succes

Op dinsdag 15 en woensdag 16 november hebben bij SKH in Wageningen de eerste EVD-praktijkdagen met succes plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomsten kregen vertegenwoordigers van houtverwerkende bedrijven hulp bij het opstellen van het verplichte ExplosieVeiligheidsDocument (EVD). De deelnemende bedrijven werden begeleid door een deskundige van een officiële Qex-certificaathouder, dus van een fabrikant of leverancier van houtstofafzuiginstallaties die de kennis bezit om een EVD op te stellen en ruime ervaring heeft op dit gebied. De bedrijven kregen onder het genot van een lekker broodje en een kopje koffie 1-op-1 service van een instructeur die alle bedrijfsspecifieke documentatie en informatie met hen doornam en vervolgens het EVD-document volledig doorliep en controleerde. Na afloop van de sessies resulteerde dit voor ieder bedrijf in een Bewijs van Deelname, uitgereikt door Bram Hemmer van SKH. De deelnemers gingen zij naar huis met een gecontroleerd ExplosieVeiligheidsDocument (EVD) en een Plan van Aanpak (PvA).

EVD-document is wettelijk verplicht

Met een EVD-document verkrijgt u inzicht in mogelijk aanwezige explosiegevaren en kunnen ongelukken en eventuele discussies met de inspectie SZW en/of verzekeringsmaatschappijen worden voorkómen. Evenals mogelijke torenhoge kosten in de nabije toekomst. Tevens levert u met een EVD-document een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van uw medewerkers, uzelf en die van uw onderneming. Elk bedrijf dat werkt met explosiegevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een EVD-document (ATEX 153, voorheen ATEX 137). In geval van calamiteiten of bij inspectie door de overheid moet u als bedrijf kunnen aantonen dat er over de explosieveiligheid is nagedacht. Met een EVD en bijbehorend Plan van Aanpak (PvA) staat u sterk.

Bent u niet in de gelegenheid geweest om deel te nemen aan één van deze praktijkdagen, maar wilt u wel weten wat SKH voor u kan betekenen in de begeleiding bij het opstellen van uw verplichte EVD neemt u dan contact op met SKH, de heer Bram Hemmer, onze ATEX-deskundige.

Dit kan telefonisch op: 0317 – 45 34 25 of via e-mail: mail@skh.nl.