Brand- en explosiegevaar houtstof: EVD-document verplicht

Elk bedrijf dat werkt met explosiegevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een ExplosieVeiligheidsDocument (EVD).

Dat blijkt uit artikel 8 van de Atex-richtlijn 153 (vroeger: Atex 137). De Houtkrant van 19 september 2016 wijst daar nog eens uitdrukkelijk op in een voorpagina-artikel, zie hier het volledige artikel. Nagenoeg ieder houtverwerkend bedrijf moet dus een EVD en bijbehorend Plan van Aanpak in huis hebben, die beide met regelmaat worden geactualiseerd. Niet alleen vanwege de Inspectie SZW, maar ook vanwege de bedrijfsverzekering. Meer informatie nodig? EVD behalen? Neem nu contact op met SKH, Bram Hemmer, 0317 – 45 34 25.