BRL 2301 Visueel gesorteerd naaldhout

Datum: 19-04-2017

Conform het SKH Reglement is met ingang van 19 april 2017 een herziene versie van de BRL 2301 Visueel gesorteerd naaldhout ter kritiek gepubliceerd . 

De kritiekperiode loopt tot en met 17 mei 2017.

Voor de efficiënte verwerking van de kritiek verzoeken wij u uw kritiek in het te downloaden formulier  weer te geven en te mailen naar mail@skh.nl of p.degraauw@skh.nl.

De ingekomen kritiek zal worden verwerkt en voorgelegd worden aan het College van Deskundigen SKH. Het College zal vervolgens de BRL vaststellen.

U kunt de kritiekversie van de BRL hier downloaden.

Downloaden commentaarformulier