BRL 1701 "Gelijmde dragende houten bouwconstructies" ter kritiek

Datum: 20-04-2017

Conform het SKH Reglement is met ingang van 20 april 2017 een herziene versie van de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies ter kritiek gepubliceerd.

De kritiekperiode loopt tot en met 18 mei 2017.

Voor de efficiënte verwerking van de kritiek verzoeken wij u uw kritiek in het te downloaden formulier  weer te geven en te mailen naar mail@skh.nl of p.degraauw@skh.nl.

De ingekomen kritiek zal worden verwerkt en voorgelegd worden aan het College van Deskundigen SKH. Het College zal vervolgens de BRL vaststellen.

U kunt de kritiekversie van de BRL hier downloaden.

Downloaden commentaarformulier