20-04 - BRL 1701 "Gelijmde dragende houten bouwconstructies" ter kritiek

Conform het SKH Reglement is met ingang van 20 april 2017 een herziene versie van de BRL 1701 Gelijmde dragende houten bouwconstructies ter kritiek gepubliceerd.

De kritiekperiode loopt tot en met 18 mei 2017.

Lees meer
 

19-04 - BRL 2301 Visueel gesorteerd naaldhout

Conform het SKH Reglement is met ingang van 19 april 2017 een herziene versie van de BRL 2301 Visueel gesorteerd naaldhout ter kritiek gepubliceerd . 

De kritiekperiode loopt tot en met 17 mei 2017.


Lees meer
dhr-lambert-van-den-bosch-van-heko-spanten-ede-b-v-ontvangt-ce-certificaat-uit-handen-van-oscar-van-doorn-skh.jpg

11-04 - Eerste CE-certificaat Gelijmd gelamineerd hout uitgereikt aan Heko Spanten Ede

Aan de heer Lambert van den Bosch, directeur van Heko Spanten Ede B.V. is vanmiddag het eerste CE certificaat voor Gelijmd gelamineerd hout uitgereikt door Oscar van Doorn, directeur van SKH. Dit certificaat heeft betrekking op gelijmd gelamineerd hout conform de norm NEN-EN 14080: 2013. Het certificaat is afgegeven op gelijmd gelamineerd hout vervaardigd uit Vuren of Lariks in de sterkteklassen GL24h en GL28h. Het onder dit certificaat geproduceerde en CE gemarkeerde gelijmd gelamineerd hout voldoet daarmee aan de Europese regelgeving CPR.

Lees meer
deelnemers-eerste-evd-praktijkdag-in-2016-bij-skh-wageningen.JPG

15-03 - Succesvolle EVD-dagen krijgen vervolg op 10 en 11 mei 2017

Na de eerste succesvolle editie van de EVD-Praktijkdagen afgelopen november organiseren SKH en FLS in samenwerking met Qex-certificaathouders op 10 en 11 mei a.s. opnieuw de EVD-dagen. Tijdens deze dagen krijgt u professionele begeleiding bij het zélf opstellen van een Explosie-Veiligheids-Document (EVD). Met een EVD brengt u eventuele explosiegevaren in kaart. Bovendien kunnen ongelukken en eventuele discussies met de inspectie SZW en/of verzekeringsmaatschappijen worden voorkómen. Evenals mogelijke torenhoge kosten in de nabije toekomst… 

Een van de deelnemende partijen vanuit de timmerindustrie die werkt met de Timmer-CAO heeft in de vorige ronde met succes subsidie gekregen vanuit het SSWT.

Lees meer
kik-powered-by-komo.jpg

23-02 - Met KiK van KOMO werken bouwpartijen soepel samen aan kwaliteit

Onder het nieuwe stelsel van de bouw (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) is het bij vergunningplichtige bouwwerken verplicht om een door de Toelatings Organisatie TO goedgekeurd ‘instrument’ in te zetten. Met zo’n instrument kan worden voldaan aan de vereisten van de wet én aan private kwaliteitseisen. KiK, het eerste kwaliteitsborgingsinstrument, is gereed. Het zal zodra dat mogelijk is aan de TO ter toelating worden aangeboden. KiK is ontwikkeld op basis van gebruikersspecificaties van 30 (branche)organisaties in en rond de bouw.

Lees meer
foto-bouwbeurs-6-10-februari-2017-stand-10-e07.jpg

31-01 - Ontmoet SKH op de Bouwbeurs! Stand 10.E07

U komt toch ook naar de Bouwbeurs? Van 6-10 februari klopt het hart van de bouw in de Jaarbeurs in Utrecht. Natuurlijk is SKH ook van de partij. U vindt ons op stand 10.E07. Dat is in hal 10, rechts van de toegang tot hal 11. Of, als u uit hal 11 komt, direct links in hal 10. Wij praten graag met u bij. En informeren u desgewenst over de laatste stand van zaken met betrekking tot de Wkb en de blijvende mogelijkheid voor Erkende Aansluitingen!

Op de Bouwbeurs worden donderdag 9  februari 2017 ook de persoonscertificaten van Dakvenstermeesters Montage  Keurmerk uitgereikt.

Lees meer
foto-cursus-dakvenstermeesters-montage-keurmerk-d-d-25-01-2017.JPG

31-01 - SKH reikt persoonscertificaat Dakvenstermeesters Montage Keurmerk uit

SKH reikte onlangs de eerste persoonscertificaten uit voor het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk. Montagebedrijven van dakvensters en daklichten kunnen de medewerkers laten beschikken over een Dakvenstermeesters Montage Keurmerk. Voor het verkrijgen van het keurmerk volgen de monteurs een opleiding en doen examen.

Opleiding en examen vinden plaats bij en onder auspiciën van SKH in Wageningen. Daar is alle deskundigheid aanwezig én zijn de juiste omstandigheden beschikbaar om het vakmanschap van de Dakvenstermeesters zorgvuldig onder de loep te nemen. De kandidaten worden onderworpen aan een theoretisch gedeelte en aan een praktijkdeel. In dat laatste testonderdeel demonstreren zij aan de examinator of zij alle fijne kneepjes beheersen op het gebied van materiaalkennis en montagevaardigheden.

Met het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk weten opdrachtgevers en klanten zeker: de kwaliteit is objectief vastgesteld. Dat biedt zekerheid met meerwaarde en onderscheidt de opgeleide monteerder aantoonbaar van de concurrent.

Kijk voor meer informatie ook op de website: http://dakvenstermeesters.nl.

Lees meer
groepsfoto-deelnemers-eerste-evd-praktijkdag-15-11-2016.JPG

31-01 - Eerste editie EVD Praktijkdagen groot succes (Explosie Veiligheids Document)! Nieuwe EVD dagen in mei 2017!

Explosiegevaar houtstof… bezoek de EVD  Praktijkdagen in mei 2017

Ieder bedrijf waarin houtstof voorkomt, is wettelijk verplicht een actueel Explosie VeiligheidsDocument (EVD) te hebben. Daarom zijn er, na het grote succes van 2016, opnieuw speciale EVD-dagen in mei 2017. Lees hier waarom de EVD Praktijkdagen in november zo succesvol verliepen en waarom u een geactualiseerd EVD écht nodig heeft.

Eerste editie EVD Praktijkdagen groot succes
Op dinsdag 15 en woensdag 16 november hebben bij SKH in Wageningen de eerste EVD-praktijkdagen met succes plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomsten kregen vertegenwoordigers van houtverwerkende bedrijven hulp bij het opstellen van het verplichte ExplosieVeiligheidsDocument (EVD).

Lees meer
foto-uitreiking-certificaat-o-b-v-brl-0807-aan-renovaid-januari-2017-op-de-foto-v-l-n-r-oscar-van-doorn-skh-en-henk-ter-heegde-en-paul-van-loon-van-renovaid.jpg

19-01 - SKH reikt KOMO® productcertificaten uit 'Vulmiddelen voor hout' o.b.v. de nieuwe BRL 0807

Na bijna drie jaar onderzoek en overleg hebben verschillende marktpartijen samen met SHR en SKH de BRL 0807 ‘Vulmiddelen voor hout’ opgesteld. Het is hiermee vanaf 21-12-2016 voor het eerst mogelijk om reparatiemiddelen door een onafhankelijk certificatie instituut KOMO te certificeren.

Lees meer
 

06-10 - Stel snel en gemakkelijk uw EVD-document op!

Stop brand- en explosiegevaar!

Nationale EVD-praktijkdagen: 15 en 16 november a.s. in Wageningen


SKH en FLS organiseren in samenwerking met Qex certificaathouders op 15 en 16 november de Nationale EVD-praktijkdagen.

Lees meer
illustratie-bij-artikel-1-houtkrant-warning-07-2.jpg

27-09 - Brand- en explosiegevaar houtstof: EVD-document verplicht

Elk bedrijf dat werkt met explosiegevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een ExplosieVeiligheidsDocument (EVD). Dat blijkt uit artikel 8 van de Atex-richtlijn 153 (vroeger: Atex 137). De Houtkrant van 19 september 2016 wijst daar nog eens uitdrukkelijk op in een voorpagina-artikel, zie hier het volledige artikel. Nagenoeg ieder houtverwerkend bedrijf moet dus een EVD en bijbehorend Plan van Aanpak in huis hebben, die beide met regelmaat worden geactualiseerd. Niet alleen vanwege de Inspectie SZW, maar ook vanwege de bedrijfsverzekering. Meer informatie nodig? EVD behalen? Neem nu contact op met SKH, Bram Hemmer, 0317 - 45 34 25.

Lees meer
foto-oscar-uitreiking-certificaat-aan-tifa-ebbers-d-d-22-09-2016-img-0727.JPG

27-09 - SKH reikt KOMO certificaat en 300e Erkende Aansluiting uit aan Timmerfabriek Ebbers

Maarten Ebbers van Timmerfabriek Ebbers ontving donderdag 22 september het KOMO certificaat 'Houten buitendeuren concepten I en II'. Tijdens de feestelijke uitreiking overhandigde Oscar van Doorn, directeur van SKH, daarbij ook het 300e SKH Erkende Bouwbesluit Aansluitdocument.

Lees meer
skh-uitreiking-eerste-persoonscertificaat-pasjes.JPG

11-07 - SKH reikt eerste persoonscertificaten uit voor luchtdichtheidsmeters

Op initiatief van de Nederlandse Branchevereniging Voor Luchtdichtheidsmetingen (NBVL, www.nbvl.nl) is in samenwerking met SKH de beoordelingsgrondslag 13-01 “Luchtdichtheidsmetingen” aangepast c.q. voorbereid op de ISO 9972: 2015. 

Lees meer
eerste-foto.jpg

23-06 - Bouwbesluit-aansluitdocument

SKH in Wageningen heeft haar dienstverlening aangepast zodat de markt kan beschikken over een Erkende Verklaring. Met SKH's Bouwbesluit-aansluitdocument heeft de industrie een bewijsmiddel dat aan de Nederlandse bouwregelgeving wordt voldaan.

Lees meer
bosbeheercertificaten.jpg

21-06 - Eerste PEFC-bosbeheercertificaten

Op de vooravond van de Groene Dagen, het evenement voor jacht, bos en boom in De Steeg, zijn de eerste PEFC-certificaten voor duurzaam bosbeheer uitgereikt aan drie Nederlandse bosbeheerders.

Lees meer
 

13-06 - STABU en KOMO bundelen krachten voor bouw- en installatiesector

Stichting STABU en Stichting KOMO bundelen hun krachten met het oog op de stelselwijziging in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb). Beide instanties willen, door nauw samen te werken, meerwaarde bieden voor de bouw- en installatiesector. De BRL-en van KOMO worden zo snel mogelijk gelinkt aan de STABU-specificatiesystematiek Bouwbreed. KOMO en STABU hebben hun gecombineerde kracht nader vorm en inhoud gegeven middels een intentieverklaring.

Lees meer
 

13-06 - Eerste pilot KOMO Instrument Kwaliteitsborging samen met Janssen de Jong Groep van start

Een groot project van Hercuton, onderdeel van Janssen de Jong Groep, wordt volgens de systematiek van de Wet op de Kwaliteitsborging in de Bouw uitgevoerd. Dat betekent: private kwaliteitsborging, waarbij de kwaliteitsborger gebruik maakt van hét instrumentarium dat naadloos aansluit bij de Wet Kwaliteitsborging in de bouw: KIK van KOMO.

Lees meer
minister-blok-bij-aftrap-eerste-pilot-kik-op-provada-2016.jpg

09-06 - Minister Blok bij ‘aftrap’ eerste pilot KIK op Provada 2016

Minister Blok bezocht op woensdag 8 juni de stand van Janssen de Jong Groep op de Provada in Amsterdam. De bijeenkomst gold als ‘aftrap’ van het eerste pilotproject in de bouw dat volgens de systematiek van de (nog niet van kracht zijnde) Wet Kwaliteitsborging in de bouw zal worden gerealiseerd. Het is daarmee tevens de eerste pilot van het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK), het kwaliteits­instrument in het kader van de Wkb dat nu al kan rekenen op de ondersteuning van 25 brancheorganisaties in en rond de bouwsector.

Lees meer
luchtdichtheid-2.jpg

01-06 - SKH-Beoordelingsgrondslag 13-01 “Luchtdichtheidsmetingen” aangepast aan Europese norm m.b.t. Luchtdichtheidsmetingen.

In 2015 is de nieuwe Europese norm ISO 9972: 2015 geïntroduceerd m.b.t. het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen. De schrijvers van de SKH-Beoordelingsgrondslag-13-01 hebben de Nederlandse beoordelingsgrondslag hierop alvast voorbereid.

Lees meer
 

24-02 - KOMO biedt QR codes voor de KOMO certificaten

De KOMO certificaten bieden objectieve zekerheid omtrent de kwaliteit van producten en processen in de bouw-, infra- en installatiesector. Voor opdrachtgevers en/of bouwers is het van belang dat zij op een eenvoudige wijze kunnen nagaan wat de juiste versie is van een KOMO-certificaat. Daarom introduceert KOMO hiervoor de QR code.

Lees meer
 

19-01 - KOMO nieuws update januari 2016

De KOMO certificaten bieden objectieve zekerheid omtrent de kwaliteit van producten en processen in de bouw-, infra- en installatiesector. Voor opdrachtgevers en/of bouwers is het van belang dat zij op een eenvoudige wijze kunnen nagaan wat de juiste versie is van een KOMO-certificaat. Daarom introduceert KOMO hiervoor de QR code.

Dreigt er een nieuw Fyra-schandaal rond CE-markering?

Lees meer
 

10-12 - KOMO introduceert het KOMO risicomodel

KOMO, de kwaliteitsexpert voor de bouw- en installatiebranche, introduceerde onlangs het KOMO Risicomodel. Daarmee komen certificaathouders, zoals uw organisatie / branche nóg prominenter in beeld bij kwaliteitsborgers, architecten en bouwers.

Hoe werkt dat?

Lees meer
 

03-12 - Folder platform voorbereiding stelstelherziening

De bouw staat aan de vooravond van een enorme impuls in kwaliteitsdenken. Eind dit jaar komt Minister Blok met een wetsvoorstel om het toezicht op de bouw in de toekomst op een andere wijze te organiseren.

Lees meer
 

02-11 - Persbericht KOMO: Gratis KOMO-specificaties voor bestekschrijvers beschikbaar

Als onderdeel van Open Specificatie Formaat softwarehuizen

Gratis KOMO-specificaties voor bestekschrijvers beschikbaar

KOMO, dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen in de bouw- en installatiesector, stelt een catalogus met bestekspecificaties gratis beschikbaar aan voorschrijvers. Deze KOMO- bestekcatalogus integreert met het Open Specificatie Formaat (OSF) van de softwareleveranciers Kubus, Ibis, DUNCAN en De Twee Snoeken. Met deze stap speelt KOMO in op de behoeften van zowel de bestekschrijvers als de bouw- en installatiemarkt, waar de vraag naar objectieve, onafhankelijk getoetste (product)informatie onveranderlijk hoog blijft.

Lees meer
 

11-06 - SKH introduceert Qex-keurmerk voor stofafzuiginstallaties

WAGENINGEN – Een decennium geleden is het KH-keurmerk (Keurmerk Houtstofafzuiginstallaties) opgesteld door de branchegroep Fabrikanten van Luchtzuivering Systemen FLS.

Dit kwaliteitskeurmerk wordt nu vervangen door het nieuwe Qex-keurmerk (Quality Extraction Systems). Woensdag 3 juni presenteerden SKH en de branchegroep het nieuwe keurmerk.

Lees meer
 

01-07 - Nieuwe BRL 0905-1 "Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen"

Met deze BRL beantwoordt SKH de behoefte aan zekerheid omtrent de kwaliteit van het bouwwerk. SKH beoordeelt eenmalig het betreffende (basis) ontwerp. Indien dit voldoet kan het KOMO® attest worden uitgereikt. Bij oplevering vindt een controle van het bouwwerk plaats, die onder andere uit een blowerdoortest en infraroodfoto's bestaat.

Voldoet het bouwwerk aan de in de richtlijn BRL 0905-1 vastgelegde criteria, dan kan hierna een traject gestart worden om tot een KOMO® attest-met-productcertificaat te komen. Vervolgens is sprake van periodieke monitoring en inspecties door SKH.

Lees meer