Eerste CE-certificaat Gelijmd gelamineerd hout uitgereikt aan Heko Spanten Ede

Aan de heer Lambert van den Bosch, directeur van Heko Spanten Ede B.V. is vanmiddag het eerste CE certificaat voor Gelijmd gelamineerd hout uitgereikt door Oscar van Doorn, directeur van SKH. Dit certificaat heeft betrekking op gelijmd gelamineerd hout conform de norm NEN-EN 14080: 2013. Het certificaat is afgegeven op gelijmd gelamineerd hout vervaardigd uit Vuren of Lariks in de sterkteklassen GL24h en GL28h. Het onder dit certificaat geproduceerde en CE gemarkeerde gelijmd gelamineerd hout voldoet daarmee aan de Europese regelgeving CPR.

11 april 2017

Lees meer

Succesvolle EVD-dagen krijgen vervolg op 10 en 11 mei 2017

Na de eerste succesvolle editie van de EVD-Praktijkdagen afgelopen november organiseren SKH en FLS in samenwerking met Qex-certificaathouders op 10 en 11 mei a.s. opnieuw de EVD-dagen. Tijdens deze dagen krijgt u professionele begeleiding bij het zélf opstellen van een Explosie-Veiligheids-Document (EVD). Met een EVD brengt u eventuele explosiegevaren in kaart. Bovendien kunnen ongelukken en eventuele discussies met de inspectie SZW en/of verzekeringsmaatschappijen worden voorkómen. Evenals mogelijke torenhoge kosten in de nabije toekomst… Een van de deelnemende partijen vanuit de timmerindustrie die werkt met de Timmer-CAO heeft in de vorige ronde met succes subsidie gekregen vanuit het SSWT.

15 maart 2017

Lees meer

Met KiK van KOMO werken bouwpartijen soepel samen aan kwaliteit

Onder het nieuwe stelsel van de bouw (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) is het bij vergunningplichtige bouwwerken verplicht om een door de Toelatings Organisatie TO goedgekeurd ‘instrument’ in te zetten. Met zo’n instrument kan worden voldaan aan de vereisten van de wet én aan private kwaliteitseisen. KiK, het eerste kwaliteitsborgingsinstrument, is gereed. Het zal zodra dat mogelijk is aan de TO ter toelating worden aangeboden. KiK is ontwikkeld op basis van gebruikersspecificaties van 30 (branche)organisaties in en rond de bouw.

23 februari 2017

Lees meer

Ontmoet SKH op de Bouwbeurs! Stand 10.E07

U komt toch ook naar de Bouwbeurs? Van 6-10 februari klopt het hart van de bouw in de Jaarbeurs in Utrecht. Natuurlijk is SKH ook van de partij. U vindt ons op stand 10.E07. Dat is in hal 10, rechts van de toegang tot hal 11. Of, als u uit hal 11 komt, direct links in hal 10. Wij praten graag met u bij. En informeren u desgewenst over de laatste stand van zaken met betrekking tot de Wkb en de blijvende mogelijkheid voor Erkende Aansluitingen!Op de Bouwbeurs worden donderdag 9  februari 2017 ook de persoonscertificaten van Dakvenstermeesters Montage  Keurmerk uitgereikt.

31 januari 2017

Lees meer

SKH reikt persoonscertificaat Dakvenstermeesters Montage Keurmerk uit

SKH reikte onlangs de eerste persoonscertificaten uit voor het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk. Montagebedrijven van dakvensters en daklichten kunnen de medewerkers laten beschikken over een Dakvenstermeesters Montage Keurmerk. Voor het verkrijgen van het keurmerk volgen de monteurs een opleiding en doen examen.Opleiding en examen vinden plaats bij en onder auspiciën van SKH in Wageningen. Daar is alle deskundigheid aanwezig én zijn de juiste omstandigheden beschikbaar om het vakmanschap van de Dakvenstermeesters zorgvuldig onder de loep te nemen. De kandidaten worden onderworpen aan een theoretisch gedeelte en aan een praktijkdeel. In dat laatste testonderdeel demonstreren zij aan de examinator of zij alle fijne kneepjes beheersen op het gebied van materiaalkennis en montagevaardigheden.Met het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk weten opdrachtgevers en klanten zeker: de kwaliteit is objectief vastgesteld. Dat biedt zekerheid met meerwaarde en onderscheidt de opgeleide monteerder aantoonbaar van de concurrent.Kijk voor meer informatie ook op de website: http://dakvenstermeesters.nl.

31 januari 2017

Lees meer

Eerste editie EVD Praktijkdagen groot succes (Explosie Veiligheids Document)! Nieuwe EVD dagen in mei 2017!

Explosiegevaar houtstof… bezoek de EVD  Praktijkdagen in mei 2017Ieder bedrijf waarin houtstof voorkomt, is wettelijk verplicht een actueel Explosie VeiligheidsDocument (EVD) te hebben. Daarom zijn er, na het grote succes van 2016, opnieuw speciale EVD-dagen in mei 2017. Lees hier waarom de EVD Praktijkdagen in november zo succesvol verliepen en waarom u een geactualiseerd EVD écht nodig heeft.Eerste editie EVD Praktijkdagen groot succesOp dinsdag 15 en woensdag 16 november hebben bij SKH in Wageningen de eerste EVD-praktijkdagen met succes plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomsten kregen vertegenwoordigers van houtverwerkende bedrijven hulp bij het opstellen van het verplichte ExplosieVeiligheidsDocument (EVD).

31 januari 2017

Lees meer